Taneční soubor

banner11

O tom co bývalo a znovu kdysi bude ...

Autorři: Ladislava Košíková a Jiří Pavlica
Texty písní: Jan Skácel a lidová poezie
Hudba: Jiří Pavlica
Choreografie: Ladislava Košíková
Návrhy kostýmů: Jindřiška Pelková
Účinkuje: Taneční soubor Hradišťan a cimbálová muzika Hradišťan
Délka představení: 1 hodina 30 minut
Premiéra: 30. 4. 1998 - Uherské Hradiště - Velký sál Klubu kultury

Několik slov o díle a o projektu

Hlavním zdrojem inspirace pro toto hudebně taneční pásmo se staly bášně Jana Skácela a texty lidové poezie, na jehož základech autoři vystavěli projekt reflexující koloběh roku a lidského života.

Na dně každé písně

i té nejsmutnější,

na dně každé sklenky

něco tiše cinká.

Slova autorů

Žijeme v překotné době, která nám přináší množství nových poznatků, podnětů, zážitků, ale také chaos a zmatení hodnot. Jako bychom zapomněli rozlišovat podstatné od nepodstatného, jakoby se vytratil smysl pro "řád věcí".

Naším pořadem "O slunovratu" chceme připomenout mnohé z principů, které stili a chápali lidé před námi a které jsou platné a potřebné i pro dnešního člověka. Uvědomění si sounáležitosti s přírodou a ročním koloběhem je jedním z nich a dává lidskému životu i jeho snažení jistý řád. "Vždyť je čas sázet i trhat, čas plakat i čas smát se, čas mlčet i čas mluvit, čas boje i čas pokoje, čas zrození i umírání ..." To vše platilo a platit bude, to vše patří k plnosti lidského života. Cítili jsme potřebu vrátit se k těmto odvěkým symbolům a hledali takové hudební a taneční prostředky, které by je co nejvíce přiblížili.

Ladislava Košíková, Jiří Pavlica

Poděkujme jak děti za jablko

za vše co bývalo a znovu kdysi bude

za to že po dni přicházela noc

za zarputilé ráno

 

Slunovrat 2004